serigrafi

Konstnärligt silkscreentryck , i andra sammanhang används vanligen termen screentryck, en grafisk teknik vars principer går tillbaka på det redan under medeltiden vanliga bruket av schabloner i dekorativt väggmåleri.