Impressionism

14riktning-monet-impression
Claude Monet – Impression, soleil levant, 1872.

Impressionism har fått sitt namn efter Monets tavla Impression, Soleil levant. Impressionismen uppstod i Frankrike under de sista decennierna under 1800-talet. För impressionisterna är ljuset och atmosfären det viktiga. De ville inte avbilda naturen utan mer skildra sina egna intryck, sin egen upplevelse av naturen i ett visst ögonblick.


Impressionism

Impressionismen var en revolutionerande konstnärlig rörelse som uppstod i Frankrike under 1800-talets andra hälft. Konstnärer inom impressionismen strävade efter att fånga ögonblickets flyktiga ljus och atmosfär genom att använda snabba, lösa penseldrag och ljusa, levande färger. Rörelsen bröt med de etablerade konstnormerna och traditionerna som dominerade den akademiska konsten vid den tiden och markerade en ny era av konstnärlig frihet och innovation.

Impressionistiska konstnärer tenderade att måla utomhus för att fånga ljuset och färgerna i naturen i dess mest naturliga och flyktiga tillstånd. De var särskilt intresserade av att skildra landskap, vardagsscener och människor i olika ljusförhållanden och väderförhållanden.

Några av de mest kända impressionistiska konstnärerna inkluderar Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas och Berthe Morisot. Deras verk, såsom Monets ” Impression, soleil levant, 1872″ och Renoirs ”Luncheon of the Boating Party”, är ikoniska exempel på impressionismens stil och estetik.

Impressionism hade en betydande inverkan på utvecklingen av modern konst och influerade senare rörelser som postimpressionismen och symbolismen. Dess betoning på färg, ljus och spontanitet fortsätter att inspirera konstnärer och konstälskare över hela världen än i dag.

  • Alfred Sisley: En brittisk född impressionistisk målare som var en nära vän till Monet och delade hans intresse för att måla landskap utomhus.
  • Camille Pissarro: En dansk-fransk impressionist som var känd för sina målningar av landskap och stadsscener, samt för att vara en mentor för yngre impressionistiska konstnärer som Paul Cézanne och Paul Gauguin.
  • Mary Cassatt: En amerikansk impressionistisk konstnär som specialiserade sig på porträtt och scener av kvinnligt liv och relationer.
  • Gustave Caillebotte: En fransk impressionistisk målare och mecenat som är känd för sina skildringar av Paris gator och stadslandskap.
  • Berthe Morisot: En fransk impressionistisk konstnär som var en av de få kvinnliga medlemmarna i impressionistgruppen och var känd för sina eleganta porträtt och landskapsmålningar.

Dessa konstnärer fortsatte att utveckla och förfina impressionismens stil och tekniker och bidrog till dess fortsatta inflytande över den västerländska konsten under senare delen av 1800-talet och in på 1900-talet.