Minimalism

11historia-agnes_martin

Agnes Martin, 1912 –  2004, oljemålning

Minimalism är en konstriktning som växte fram framför allt i USA under 60-talet.

Minimalismen kan ses som en reaktion mot den abstrakta expressionismen där konstnärens egen skapelseakt var det centrala. Minimalisterna ville eliminera allt uttryck eller avtryck av sig själva i konstverket.

Minimalistiska verk har ofta enkla former som inte sällan upprepas enligt principer som konstnären själv ställt upp. Konstnärerna vill uppnå ett fullständigt opersonligt konstverk utan några andra referenser. Konstverket kan också tillverkas maskinellt, med hjälp av mallar eller andra hjälpmedel för att uppnå så begränsade uttrycksmedel som möjligt.

Konstnärer som arbetat inom denna konstriktning är Dan Flavin, Robert Morris, Donald Judd, Sol Lewitt och Agnes Martin.


Minimalism

Minimalismen är en konstnärlig rörelse som uppstod under 1960-talet och fortsatte att påverka konstvärlden genom stora delar av 1900-talet. Rörelsen strävade efter att förenkla konsten till dess grundläggande element genom användning av enkla former, geometriska figurer och minimalistiska material. Minimalistiska verk är ofta karakteriserade av renhet, enkelhet och avsaknad av dekoration eller överflöd.

Minimalistiska konstnärer förkastade ofta idén om att konstverk skulle vara representationella eller uttrycka emotionella eller berättande innehåll. Istället fokuserade de på att utforska de rent formella och materiella egenskaperna hos sina verk, och de betonade ofta idén om att konsten ska existera som en sak i sig själv, oberoende av någon extern referens eller tolkning.

Några kända minimalistiska konstnärer inkluderar:

  • Donald Judd: Känd för sina geometriska skulpturer och minimalistiska installationer, som ofta består av repeterande moduler i industriella material som metall och plexiglas.
  • Carl Andre: Berömd för sina golvmönstrade skulpturer som består av enkla repeterande enheter, såsom tegelstenar eller metallplattor, arrangerade i geometriska mönster.
  • Agnes Martin: Känd för sina abstrakta målningar, ofta bestående av tunna linjer och subtila färgnyanser som skapar en känsla av lugn och harmoni.
  • Sol LeWitt: Känd för sina ritningar och muraler baserade på enkla geometriska former och repetition, ofta utförda med hjälp av matematiska system och instruktioner snarare än personlig hand.

Minimalismen hade en stor inverkan på utvecklingen av samtida konst och influerade många andra konstnärliga rörelser, inklusive konceptuell konst och land art. Dess betoning på enkelhet, renhet och objektivitet fortsätter att inspirera konstnärer och konstälskare över hela världen än i dag.