konstriktningar

Konsthistoria tidslinje, länklista

Konsthistoria genom länkar till allt från grottmålningar, romersk konst, medeltid, renässans, barock, romantik, realism, impressionism till samtidskonst. Konsthistoria tidslinje –  sträcker sig över tusentals år [läs mer …]

Symbolism

Salomé, Gustave Moreau 1876 Symbolism är en konstriktning från mitten av 1880-talet och fram till sekelskiftet. Färg, form och motiv fick i symbolismen allmänna symboliska [läs mer …]

Surrealism

Surrealism var en konstriktning som eftersträvade ”ren psykisk automatism” och ”tankens diktamen i frånvaro av all förnuftskontroll, utan allt vad estetik och moral heter”. Surrealismen [läs mer …]

Suprematism

Suprematism, Svart fyrkant på vit bakgrund, Kazimir Malevitj Suprematism, av latin. supremus = högst, ytterst, är en konstriktning inom ryskt abstrakt måleri lanserad av Kazimir [läs mer …]

Realismen

Den sjuka flickan, Christian Krohg 1881 Realismen är en konstriktning som uppstod i Frankrike vid mitten av 1800-talet och med den främste företrädaren Gustave Courbet. [läs mer …]

Postmodernismen

Postmodernism är ett begrepp som syftar på en utveckling inom kritisk teori, filosofi, arkitektur, konst, litteratur och kultur som kan beskrivas som en reaktion på [läs mer …]

Nyrealism

Nyrealism är en konstriktning som uppkom i mitten av 1950-talet och som naturalistiskt avbildar massproducerade vardagsföremål eller ställer ut det verkliga föremålet, alternativt fäster det [läs mer …]

Nyklassicism

Mars och Venus, Johan Tobias Sergel Nyklassicism var den mest betydelsefulla stilen inom konsten under perioden 1750 till 1820. Nyklassicismen kallas också neoklassicism eller nyantik [läs mer …]

Neoplasticism

En Mondrian parafras. Neoplasticism är en abstrakt och plangeometrisk konstriktning som främst företräddes av Piet Mondrian, som också var skapare av termen. Mondrian förespråkade användningen [läs mer …]

Neoimpressionism

Detalj från – En söndagseftermiddag på ön La Grande Jatte, 1884, Georges-Pierre Seurat, 1859 – 1891. Neoimpressionism är en konstriktning som utvecklades av Georges Seurat [läs mer …]