Abstrakt konst – konkret konst

Abstrakt konst är inte alldeles enkelt att definiera (ange, avgänsa) eftersom man kan säga att all konst är abstrakt.

Med abstrakt konst menar man vanligtvis icke-föreställande eller nonfigurativ konst. Konst som inte avbildar utan är ett objekt i sig självt. Termen är av en del ifrågasatt eftersom den förknippas med abstraktion. Många konstnärer anser att deras konst inte är baserad på abstraktionsprocesser av verkligheten utan resultatet av ett konkretiseringsarbete, en nyskapad verklighet, och därför föredrar dessa konstnärer termen konkret konst. Konkret konst brukar oftast vara nonfigurativ konst av geometrisk karaktär.


Abstrakt konst

Abstrakt, icke-föreställande eller nonfigurativ konst är en konstnärlig stil som fokuserar på form, färg, linje och textur snarare än på att avbilda föremål eller figurativa motiv. Den abstrakta konsten utmanar betraktarens uppfattning och tolkning genom att erbjuda en upplevelse som inte direkt återger den yttre världen, utan snarare utforskar konstnärliga element i sin renaste form.

Inom abstrakt konst finns det flera olika riktningar och stilar, och några av de mest kända inkluderar:

  • Kubism: Kubismen, som grundades av konstnärerna Georges Braque och Pablo Picasso i början av 1900-talet, utforskade geometriska former och bröt ned föremål till sina grundläggande former och ytor.
  • Konstruktivism: Konstruktivismen, som utvecklades i Ryssland på 1920-talet, betonade geometriska former, industriella material och konst som skulle ha en praktisk funktion i samhället.
  • Surrealism: Även om surrealismen ofta associeras med drömska och fantastiska bilder, inkluderar den också en stark abstrakt komponent, med konstnärer som Max Ernst och Joan Miró som utforskade det undermedvetna genom abstrakta former och symboler.

Några kända konstnärer inom den abstrakta konsten inkluderar:

  • Wassily Kandinsky: Kandinsky anses vara en pionjär inom abstrakt konst och var en av de första konstnärerna att måla helt abstrakta verk. Hans verk utforskade färgens och formens kraft och betydelse.
  • Piet Mondrian: Mondrian var känd för sina målningar av geometriska former och linjer, och för att vara en av de främsta företrädarna för den abstrakta konsten.
  • Jackson Pollock: Pollock var en ledande figur inom abstrakt expressionism och var känd för sina ”drippings”, där han hällde och droppade färg över stora dukar för att skapa abstrakta och känslomässigt laddade verk.
  • Mark Rothko: Rothko var känd för sina målningar av färgfält, där han använde stora block av färg för att skapa verk som var djupt känslomässiga och meditativa.

Dessa konstnärer och riktningar representerar bara ett urval av den breda mångfalden inom abstrakt konst. Genom att utforska abstrakta former och idéer har konstnärer i denna genre skapat verk som utmanar och inspirerar betraktare och konstälskare över hela världen.