glasyr

Hårt ytskick på keramik, kan vara genomskinligt eller täckande.

futurism

Italiensk konströrelse som uppstod kring 1910-talet.

frottage

Bild uppkommen genom att med blyerts, färgkrita eller kol gnida på ett tunt papper lagt över ett föremål. Av franska frotter = gnida.

fri konst

Konstnärlig verksamhet utan praktiskt syfte. Motsats till nyttokonst eller tillämpad konst.

formalestetik

Konstuppfattning som framhåller konstverkets synlighet och form i motsats till den estetik som betonar inlevelse och känsla.

fluxus

Konstriktning från 1960-talet som är oppositionell mot den  seriösa  konsten och dess institutioner.