l’art pour l’art

Konst för konstens egen skull. En uppfattning att konstverk skall bedömas endast efter sitt rent konstnärliga värde.

kubism

Abstrakt geometrisk konstriktning som uppstod i Paris på 1910-talet med Picasso, Braque och Juan Gris som företrädare.

kroki

Figurteckning i studiesyfte. Av franska croquis = skiss, utkast.

konstruktivism

Konstriktning ursprungligen rysk nonfigurativ konst men används också om geometrisk nonfigurativ konst som hos Olle Baertling. Olle Baertling foundation

konsthantverk

Hantverksmässig produktion av nytto- och prydnadsföremål med en konstnärlig formgivning.

konkret konst

Konkret konst kan ha två betydelser. Konst som avbildar naturen och verkligheten eller nonfigurativ konst av geometrisk karaktär.

konceptkonst

Konstriktning från 1960-talet som också kan kallas begreppskonst eller idékonst.

komposition

Konstverkets uppbyggnad och delarnas förhållande till helheten. Kan även ibland användas som benämning på en konstskapelse.

komplementfärger

Färger som vid blandning ger neutralt grått. Färger som står på motsatt sida i en färgcirkel.

klassicism

Konststil som har som ideal den antika grekiska och romerska konsten.