artefakt

Konstprodukt, motsats till naturprodukt. Av latinska ars=konst och facere=göra. Termen ”artefact” används inom konstvärlden för att beskriva ett föremål eller objekt som är skapat av [läs mer …]

art concret

Konstnärsgrupp bildad i Paris på 1920-talet. Nonfigurativ konst som försökte förena neoplasticism och purism. Se neoplasticism. Termen ”art concret” kommer från franskan och betyder ”konkret [läs mer …]

arketyper

Urbild, urtyp. En för alla människor gemensam föreställning. Intuitivt fattbara tecken och uttrycksformer. Läran om arketyperna har inspirerat till försök att finna gemensamma komponenter i [läs mer …]

al secco

Målning på torr kalkputs. Termen ”al secco” kommer också från italienska och betyder ”på torr”. När det används i samband med målning på puts, hänvisar [läs mer …]

al fresco

Målning på ännu fuktig kalkputs. Termen ”al fresco” kommer från italienska och betyder bokstavligen ”i friska luften”. När det används i samband med målning på [läs mer …]

akvarell

Målning med vattenlöslig färg. Det vita papperet syns genom färgskikten och täckvitt används inte. Pigmenten är bundna i det lättlösliga bindemedlet gummi arabicum. Se gouache. [läs mer …]

akt

Konstnärlig gestaltning av den nakna människokroppen, ofta i studiesyfte. Begreppet ”akt” i konsten refererar vanligtvis till avbildningen av den mänskliga kroppen, vanligtvis naket, i konstverk. [läs mer …]

action painting

Beteckning som används om det amerikanska spontanistiska efterkrigsmåleriet som t.ex. Jackson Pollock. Klicka här för en sida där du kan göra dina egna action paintings. [läs mer …]

konkret konst

När konstnärer ser sin konst som resultatet av ett konkretiseringsarbete – en nyskapad verklighet. Dessa konstnärer föredrar termen konkret konst och inte abstrakt konst. Se [läs mer …]

abstrakt konst

Synonym till icke-föreställande eller nonfigurativ konst. Benämning på konstriktningar där konstverket inte är en avbildning. Se även konkret konst. Abstrakt konst är en konstnärlig rörelse [läs mer …]