dynamisk

Kraftfull, rörlig och motsats till statisk.

diptyk

Tudelad tavla eller tudelad altartavla.

dekalkomani

Metod att överföra bilder, t.ex. bilder och dekorationer som är tryckta på ett papper och som sedan förs över till ett annat föremål genom att [läs mer …]

barocken

Stilriktning under 1600-1700 talen mellan renässansen och rokokon. Präglas av svällande former. Barocken, Wikipedia

automatism

Att skapa konst utan vilja eller förnuft, ofta använt av surrealisterna.

autodestruktiv konst

Självförstörande konstverk. Autodestruktiv konst är en konstnärlig riktning som involverar skapandet av konstverk som på något sätt förstörs eller förändras över tiden eller genom en [läs mer …]

attribut

Föremål som är ett igenkänningstecken för t.ex. en gud eller helgon i ett konstnärligt verk. I konstvärlden refererar ”attribut” till symboliska objekt eller attribut som [läs mer …]

attributering

Att hänföra ett anonymt konstverk till en viss konstnär. Latinska attribuera = tillskriva. Inom konstvärlden innebär ”attribuering” att ett konstverk, vanligtvis ett historiskt eller äldre [läs mer …]

a tergo

Används i uttryck som – signerad a tergo –  vilket innebär att konstverket är signerat på baksidan. Begreppet ”a tergo” refererar till att något är [läs mer …]

assemblage

Tredimensionell utveckling av collage. Se collage. Bildsök, assemblage