Futurism

Futurism var en kulturströmning i Italien före första världskriget. Futurismen krävde en modernisering av det italienska samhället och ansåg att framtiden tillhörde tekniken och maskinerna. Rörelse [läs mer …]

Fauvism

Harmoni i rött, Henri Matisse 1908 Fauvism betonar de rena färgernas dekorativa värden. Formen underordnas färgen och rytmen. Ytan betonas och centralperspektivet är av underordnad betydelse. [läs mer …]

Expressionism

Vas med 12 solrosor, Vincent van Gogh, 1853–1890 Konst där verkligheten förvrängs för att ge uttryck för konstnärens känslor eller inre föreställningsvärld. Ofta med ett [läs mer …]

Dadaism

  Dadaism Dadaism var en konstnärlig och litterär rörelse som uppstod under början av 1900-talet som en reaktion mot det första världskriget och den samhälleliga [läs mer …]

Art brut

Beteckning för konst som har skapats av människor utanför etablerade konstkonventioner och kulturella normer. Art brut = rå konst Termen lanserades på 1940-talet av den [läs mer …]

Projekt, guider, dokument och resurser

Konstnärsnämnden, konstnärsguiden, kollektivverkstäder och andra resurser för konstnärer. Konstnärsnämnden – konstnärsguiden Konstnärsnämnden har regeringens uppdrag i att ge kunskap och rådgivning om konstnärernas villkor i [läs mer …]