Informell konst – art informel

14riktning-fautrier

Tete d` Otage nr 20, Jean Fautrier, 1944

Informell konst, art informel, uppstod parallellt i Europa och i Amerika där den kallades abstrakt expressionism.

Den informella konsten lämnar åt åskådaren att fullborda verket. Konstnärerna använde sig slumpmässiga och tillsynes tillfälliga former som fläckar, plumpar, rispor, repor och färgstänk. Bildspråket kan vara både abstrakt och figurativt utan några egentliga skarpa gränser. Konstriktningen nådde sin absoluta kulmen under 1950-talet och några av dess främsta företrädare var Jean Dubuffet, Jean Fautrier, Georges Mathieu, Jean-Paul Riopelle, Pierre Soulages, Henri Michaux och Wols.


Informell konst, Art informel, Abstrakt expressionism

Informell konst, även känd som Art informel i Europa och Abstrakt expressionism i USA, var en konstnärlig rörelse som framträdde efter andra världskriget och kom att definiera en hel generation av konstnärer i både Europa och Amerika. Rörelsen var ett svar på krigets trauma och det moderna samhällets känsla av alienation och uppror.

Informell konst betonade det spontana och intuitiva i konstnärligt skapande och uppmuntrade till frihet och experimentation i konstnärliga uttryck. Konstnärerna inom rörelsen föredrog ofta att arbeta med abstrakta former och använde sig av olika tekniker för att skapa verk som var oförutsägbara och uttrycksfulla.

I Europa var några av de mest kända informella konstnärerna:

  • Jean Fautrier (Frankrike): Fautrier var känd för sina ”hosties”, eller ”hosliknande” målningar, som använde tjocka lager av färg och textur för att skapa verk som var både suggestiva och ångestfyllda.
  • Jean Dubuffet (Frankrike): Dubuffet, som också var en förespråkare för Art brut, skapade verk som utforskade det primitiva och det undermedvetna genom sin distinkta och råa stil.
  • Wols (Allemagne/Frankrike): Wols, även känd som Otto Wolfgang Schulze, var en tysk konstnär som var känd för sina abstrakta målningar och teckningar som utforskade idén om det kaotiska och det surrealistiska.

I USA, där rörelsen kändes som Abstrakt expressionism, fanns några av de mest inflytelserika konstnärerna:

  • Jackson Pollock: Pollock var känd för sina ”drippings”, där han hällde och droppade färg över stora dukar, vilket resulterade i abstrakta och känslomässigt laddade verk.
  • Willem de Kooning: De Kooning använde sig av en kraftfull och aggressiv målningsstil för att skapa verk som var fulla av energi och rörelse, ofta med abstrakta former och gestaltningar.
  • Mark Rothko: Rothko var känd för sina målningar av färgfält, där han använde stora block av färg för att skapa verk som var djupt känslomässiga och meditativa.

Informell konst och Abstrakt expressionism hade en betydande inverkan på utvecklingen av modern konst och fortsätter att inspirera konstnärer och konstälskare över hela världen än i dag. Genom sin betoning på det spontana och det känslomässiga i konstnärligt skapande har dessa rörelser lämnat ett varaktigt avtryck på den samtida konstvärlden.