Art brut

Beteckning för konst som har skapats av människor utanför etablerade konstkonventioner och kulturella normer.
Art brut = rå konst
Termen lanserades på 1940-talet av den franske konstnären Jean Dubuffet.


Art Brut

Konstnärer i konstriktningen uttrycker sig ofta på ett rått och spontant sätt och använder en mångfald av material och tekniker för att skapa sina verk. Deras konst är ofta fylld av känslor, fantasier och personliga erfarenheter och kan vara både intensivt expressiva och djupt personliga.

Art Brut är kopplat till konstnären Jean Dubuffet och är en specifik term som han använde för att beskriva konst skapad av personer som var utanför det konstnärliga etablissemanget, såsom personer med psykiska sjukdomar, utvecklingsstörningar och andra marginaliserade grupper. Jean Dubuffet var fascinerad av konst som var spontan, autentisk och oberörd av traditionella konstnärliga normer.

Outsider art, å andra sidan, är en bredare term som ofta används för att beskriva konst skapad av personer utan formell konstnärlig utbildning och utanför det konstnärliga etablissemanget. Termen kan omfatta konstnärer som skapar i olika stilar och med olika bakgrunder, inklusive personer med psykiska sjukdomar, utvecklingsstörningar, eller bara personer som är självlärda och inte är en del av den konstnärliga mainstreamen.

Jean Dubuffet

Jean Dubuffet var en inflytelserik fransk konstnär och författare som föddes år 1901 och dog år 1985. Han är mest känd för sitt arbete inom Art Brut och för att ha populariserat termen. Dubuffet var intresserad av konst som var oberörd av konventioner och var inspirerad av verk skapade av personer utan formell konstnärlig utbildning eller traditionell koppling till konstvärlden.

Dubuffet grundade en samling konstverk och använde den som inspiration för sitt eget arbete. Hans målningar och skulpturer kännetecknas ofta av en rå och primitiv stil och utforskar teman som det undermedvetna, det irrationella och det intuitiva. Hans verk är ofta fyllda med djärva penseldrag, distorsioner av form och ett överflöd av textur.

När det gäller museer som är särskilt inriktade på Jean Dubuffets konst, är det värt att nämna Fondation Dubuffet i Paris. Fondation Dubuffet grundades år 1985, samma år som Dubuffet avled, och är dedikerat till att bevara och främja Dubuffets arv. Museet har en omfattande samling av Dubuffets verk samt verk av andra Art brut-konstnärer. Det är en utmärkt plats att besöka för dem som är intresserade av Dubuffets liv och arbete samt för dem som vill lära sig mer om Art brut-rörelsen som helhet.

Utöver Fondation Dubuffet finns det även andra institutioner och museer runt om i världen som visar och studerar Art brut-konst, även om de kanske inte är särskilt inriktade på Dubuffets arbete. Dessa inkluderar exempelvis Collection de l’Art Brut i Lausanne, Schweiz.