Abstrakt expressionism – Art Informel

Abstrakt expressionism är en amerikansk abstrakt konstriktning som uppstod på 1940-60 talen.
Två olika riktningar kan särskiljas. Ett mer spontant måleri inriktat på handling, rörelse och struktur som ofta kallas action painting (Willem de Kooning, Jackson Pollock) och ett där man mer var inriktad på enhetlig form eller yta av färg som kallas color-field painting (Barnett Newman, Mark Rothko, Clyfford Still).

Informell konst, art informel, uppstod parallellt i Europa och var en form av abstrakt expressionism. Konstriktningen nådde sin absoluta kulmen under 1950-talet och några av dess främsta företrädare var Jean Dubuffet, Jean Fautrier, Georges Mathieu, Jean-Paul Riopelle, Pierre Soulages, Henri Michaux och Wols.


Abstrakt expressionism

Abstrakt expressionism var en konstnärlig rörelse som dominerade den amerikanska konstscenen under 1940- och 1950-talet och kom att bli en av de mest inflytelserika och banbrytande rörelserna inom modern konst. Rörelsen var känd för sitt fokus på det abstrakta och det känslomässiga i konstnärligt uttryck och för sina storslagna och ofta dristiga målningar.

Abstrakt expressionism uppstod som ett svar på andra världskrigets trauma och den moderna tidens känsla av alienation och uppror. Konstnärerna inom rörelsen, som inkluderade figurer som Jackson Pollock, Willem de Kooning och Mark Rothko, förespråkade en spontan och intuitiv metod för att skapa konst, och använde sig ofta av stora dukar och kraftfulla penseldrag för att skapa verk som var fulla av energi och känslomässig laddning.

I Europa hade Abstrakt expressionism sin motsvarighet i en rörelse som kallas för Art informel, även känd som Informell konst. Art informel uppstod i Frankrike och Tyskland under samma tidsperiod som Abstrakt expressionism i USA och delade många av dess ideal och estetik. Art informel-konstnärer, såsom Jean Fautrier, Jean Dubuffet och Wols, utforskade det abstrakta och det intuitiva i konstnärligt skapande och använde sig av olika tekniker för att skapa verk som var oförutsägbara och uttrycksfulla.

Trots att de hade olika namn och var baserade på olika sidor av Atlanten delade Abstrakt expressionism och Art informel många gemensamma drag och kom att definiera en hel generation av konstnärer i både USA och Europa. Båda rörelserna betonade det spontana och det känslomässiga i konstnärligt uttryck och hade en betydande inverkan på utvecklingen av modern konst.