Symbolism

Symbolism är en konstriktning från mitten av 1880-talet och fram till sekelskiftet. Symbolismen kan ses som en reaktion mot impressionismen.

Salomé, Gustave Moreau 1876

Symbolism är en konstriktning från mitten av 1880-talet och fram till sekelskiftet. Färg, form och motiv fick i symbolismen allmänna symboliska uttryck och man ville skapa en mer förtätad och djupsinnig konst. Symbolismen kan ses som en reaktion mot den mer ytliga impressionismen.
De främsta företrädarna var Gustave Moreau, Arnold Böcklin och Odilon Redon.

 

Richard Bergh och Olof Sager-Nelson var två svenska konstnärer som var symbolister liksom den allra främsta företrädaren i norden Edvard Munch.

Gauguins och Emile Bernards mer förenklade och ytbundna utveckling av symbolismen brukar kallas syntetism.

14riktning-gauguin

Paul Gauguin 1892


Symbolism i konsten

Symbolism i konsten är en konstnärlig rörelse som blomstrade under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Den symbolistiska konsten strävade efter att uttrycka känslor, drömmar och andliga teman genom symboler, metaforer och allegorier, snarare än att återge verkligheten i detalj.

Symbolistiska konstnärer sökte ofta att förmedla en känsla av det övernaturliga, det mystiska och det drömlika genom sina verk. De använde symboler och bilder för att förmedla komplexa idéer och känslor, och många gånger var deras verk fyllda med symboliska figurer som änglar, demoner, blommor och djur.

En av de mest kända symbolistiska konstnärerna var Gustave Moreau, vars målningar ofta utforskade religiösa och mytologiska teman med en stark betoning på symbolism och allegori. Andra betydande symbolistiska konstnärer inkluderar Odilon Redon, Arnold Böcklin och Félicien Rops.

Symbolismen i konsten var en reaktion mot den alltmer rationella och vetenskapliga synen på världen som började dominera under 1800-talet. Symbolisterna ville återuppliva det mystiska och det irrationella i mänsklig erfarenhet och utforska det undermedvetna och det spirituella genom konsten.

Även om symbolistiska konstnärer ofta använde liknande symboler och motiv i sina verk, var deras tolkningar och uttryck mycket individuella och personliga. Symbolismen i konsten förblev en inflytelserik rörelse under sin tid och dess arv kan fortfarande ses i många moderna konstnärliga uttryck.