Suprematism

14riktning-malevitj

Suprematism, Svart fyrkant på vit bakgrund, Kazimir Malevitj

Suprematism, av latin. supremus = högst, ytterst, är en konstriktning inom ryskt abstrakt måleri lanserad av Kazimir Malevitj.

Malevitj målade sina första suprematistiska bilder under början av 1910-talet. Malevitj har uttalat – ”Med suprematism menar jag den rena känslans supremati i konsten”.

Malevitj är en av den abstrakta konstens stora föregångsmän. Alternativ stavning: Kasimir Malewitsch, (de), Kazimir Malevich, (en), Kazimir Malevich (fr)


Suprematism

Suprematismen är en avantgardistisk konstnärlig rörelse som uppstod i Ryssland under början av 1900-talet, främst förknippad med konstnären Kazimir Malevitj. Suprematismen förespråkade en abstrakt och rent geometrisk stil som fokuserade på användningen av enkla geometriska former som kvadrater, cirklar och rektanglar i kombination med en begränsad färgpalett.

För suprematistiska konstnärer var konstens uppgift att uttrycka ren andlighet och universell harmoni genom enkla geometriska former och färger. De trodde att genom att eliminera alla former av representation och återgå till det grundläggande i form och färg, kunde konsten nå en högre dimension av renhet och sanning.

Kazimir Malevitjs verk ”Svart kvadrat” (1915) betraktas ofta som det ultimata uttrycket för suprematismen. Många andra konstnärer inom rörelsen, som El Lissitzky och Aleksandr Rodtjenko, följde också detta abstrakta ideal och skapade verk som utforskade liknande teman.

Suprematism hade en betydande inverkan på utvecklingen av modern konst och influerade senare rörelser som konstruktivismen och minimalismen. Dess betoning på abstraktion, enkelhet och renhet fortsätter att inspirera konstnärer och konstnärliga rörelser över hela världen än i dag.