Surrealism

Surrealism var en konstriktning som eftersträvade ”ren psykisk automatism” och ”tankens diktamen i frånvaro av all förnuftskontroll, utan allt vad estetik och moral heter”.

Surrealismen ville förmedla människans undermedvetna. Drömmar, fantasier och förträngda föreställningar var viktiga för att befria människans inre jag från det samhälleliga överjagets ”tyranni”. Den surrealistiska konstens ”stora” period var omkring 1920–40

Surrealisterna arbetade också med olika nya konstnärliga metoder som t.ex. Max Ernst som arbetar med frottage, konstnären Man Ray som skapar rayogrammet och dekalkomanin (överföringsbilder) som utvecklas av den spanske konstnären Oscar Dominguez.

Surrealisterna arbetar även med objekt som sattes in i nya och överraskande konstellationer och sammanhang som ”mötet mellan en symaskin och ett paraply på ett operationsbord”.
Surrealisterna var bla Giorgio de Chirico, Salvador Dalí, Oscar Dominguez, Max Ernst, René Magritte, Joan Miró och Man Ray.

Svenska surrealister har varit Halmstadsgruppen, Eric Grate och Endre Nemes.


Surrealism

Surrealism är en konstnärlig rörelse som blomstrade under 1900-talets början, präglad av utforskningen av det undermedvetna och det irrationella. Surrealistiska konstnärer strävade efter att skapa verk som utmanade den logiska tanken och istället utforskade det drömlika och det absurda genom en radikal användning av symbolism, metamorfoser och överraskande kombinationer.

Grundad av André Breton i Paris på 1920-talet, inspirerades surrealismen av psykoanalysens teorier och idéer om det undermedvetna. Konstnärer som Salvador Dalí, René Magritte och Max Ernst var några av de mest framstående företrädarna för rörelsen och deras verk kännetecknas av absurda situationer, drömliknande landskap och förvridna figurer.

Surrealistiska konstverk utforskar ofta motsättningar och paradoxer och skapar en känsla av mysterium och ovisshet. Genom att bryta mot konventionella normer för representation och perspektiv, utmanar surrealismen betraktaren att tänka och känna på nya sätt och att utforska det outtömliga djupet av det mänskliga psyket.

Under åren har surrealismen fortsatt att vara en betydande och inflytelserik kraft inom konsten, och dess arv kan ses i många moderna konstnärliga uttryck. Surrealistiska idéer och tekniker har inspirerat generationer av konstnärer att utforska det undermedvetna och det irrationella, och dess inflytande kan fortfarande ses i dagens samtida konstvärld.