Nyrealism

Nyrealism är en konstriktning som uppkom i mitten av 1950-talet och som naturalistiskt avbildar massproducerade vardagsföremål eller ställer ut det verkliga föremålet, alternativt fäster det på målarduken som i ett assemblage. Nyrealism kan ses som en medveten opposition mot den abstrakta expressionismen.
Popkonst är en konstriktning med masskulturella fenomen som motiv. Ett av de första verken som räknas som popkonst var Richard Hamiltons ”Just What Is It that Makes Today’s Home so Different, so Appealing?” från 1956.
Popkonst bör kanske inte uppfattas som en stil utan mer som ett uttryck för att undersöka konsumtionssamhället och masskulturen med dess massproducerade bilder som seriefigurer, varumärken, annonser och reklam. Popkonsten ville inte återge det individuella utan det typiska.
Några av popkonstnärerna var James Rosenquist, Roy Lichtenstein, Andy Warhol och Claes Oldenburg.

Super realism är en riktning som försökte uppnå högsta möjliga realism i sina konstverk. Inom måleriet kan det också kallas fotorealism.
När det gäller skulptur var en av föregångarna Duane Hansson med sina realistiska skulpturer av människor. Ron Mueck är en av samtidens skulptörer som arbetar med realistiska figurer och i en teknik som ibland även kallas hyperrealism.


Nyrealistiska konstnärer använde sig ofta av collage, assemblage och andra tekniker för att skapa sina verk, och deras verk kännetecknas ofta av en kombination av målning, skulptur och andra konstformer. De utforskade ofta teman som konsumtion, massproduktion och konsumentkultur, och deras verk utmanade betraktaren att omvärdera förhållandet mellan konst och verklighet.