Realism

14riktning-krohg

Den sjuka flickan, Christian Krohg 1881

Realism är en konstriktning som uppstod i Frankrike vid mitten av 1800-talet och med den främste företrädaren Gustave Courbet. Realisterna försökte skildra verkligheten så troget som möjligt och motiven var ofta människor i arbete eller sociala miljöskildringar.

Med naturalism menar man en starkare verklighetsskildring och är en utveckling ur realismen

Den främste naturalisten i norden var den norske konstnären Christian Krohg 1852-1925.